Home IJopener Meer kringloop in en voor de buurt

Meer kringloop in en voor de buurt

0

Donna Donkers is de nieuwe projectleider Duurzaam bij Buurtcoöperatie de Eester in het Oostelijk Havengebied. Ze neemt het stokje over van Aad Verkleij, die met pensioen is gegaan maar gelukkig wel actief blijft in een aantal projecten. Donna gaat aan de slag met projecten die zich richten op de circulaire-economie en het bevorderen van hergebruik van spullen en grondstoffen.

Corry Zoll | Foto Marcel de Cnock

Donna: ‘Ik wil mij inzetten voor een duurzame samenleving en daarom besloot ik te stoppen met mijn werk als productieleider voor televisieprogramma’s. Ik vind het geweldig dat ik met deze baan kan werken aan een betere balans tussen mens en milieu, en dat ook nog eens in mijn eigen buurt! Graag ga ik verder met de vele dingen die Buurtcoöperatie de Eester samen met bewoners al voor elkaar heeft gekregen en ook ga ik nieuwe activiteiten opzetten en stimuleren.’

Op de website van De Eester schrijft zij: ‘Met mijn voorliefde voor de natuur, mijn aanpakkersmentaliteit en een groot hart voor het Oostelijk Havengebied, maak ik graag – samen met jullie – onze buurt nog mooier. Er zijn al een heleboel mooie (terugkerende) initiatieven zoals de Weggeefkraam en Reparatietafel, er is een Werkgroep Groen en een Energiecommissie. Ik ondersteun deze projecten waar nodig en ik ga nieuwe ideeën uitwerken en nieuwe projecten opzetten. Ik zal hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van de BuurtTop van 2019, waar een mooie ToekomstAgenda OHG 2025 uit is voortgekomen.’

Er zijn al actieve groepen van bewoners bezig met het vergroenen van de buurt en met de energietransitie. Donna gaat zich daarom bezighouden met meer circulaire projecten. Zoals het opzetten van een uitleenwinkel en een tweedehands- of kringloopwinkel. Dit allemaal samen met de Werkgroep Circulair die bestaat uit twaalf enthousiaste bewoners die Donna bij elkaar heeft gehaald. Er zijn ideeën voor workshops, ruilmarkten en een reparatieplatform. Er wordt ook samen met ondernemers op het Ambachtsplein en met QRU, de vroegere buurtloods en evenementenlocatie op het Cruquiuseiland, gekeken naar mogelijkheden om zoiets op te zetten in de Drenthhal op het nieuw ingerichte Cruquiuseiland. Het plan dat QRU heeft ingediend bij Oost Begroot om activiteiten te organiseren is gehonoreerd. De Drenthhal is een voormalige bedrijfshal die een nieuwe invulling zal krijgen waarvoor de buurt ideeën kon aandragen.

Creatieve bewoners gezocht

Naast de genoemde ideeën kunnen ook andere dingen in de buurt worden georganiseerd. Allerlei nieuwe initiatieven en ideeën kunnen worden ingebracht. Zo heeft Donna ook het plan om in de buurt in samenwerking met kunstenaars met verschillende materialen een kunstproject te maken dat gericht is op bewustwording. Er is veel ruimte voor buurtbewoners om mee te doen in projecten als zo’n kunstproject. Maar bijvoorbeeld ook het vergroenen van de kades en de straten. Iedereen kan aansluiten bij de projecten die hij of zij belangrijk vindt, maar ook nieuwe plannen ontwikkelen en aandragen. Hiervoor kan via het e-mailadres [email protected] een voorstel worden gedaan en een afspraak worden gemaakt.

Alle plannen en ideeën sluiten ook aan bij de ambitie van Amsterdam om in 2050 een circulaire stad te zijn. Een stad waar waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en geen afval wordt geproduceerd. De niet-aflatende productie van nieuwe materialen en goederen zorgt ervoor dat grondstoffen opraken en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een circulaire stad neemt verantwoordelijkheid voor hergebruik van grondstoffen en materialen zodat deze niet verloren gaan. Hergebruik zorgt ook voor meer lokale werkgelegenheid in de reparatie- en verwerkingssectoren. Daarnaast zorgt deze verandering in consumptie en productie voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden en wordt zorg gedragen voor het verhogen van de levensstandaard van mensen wereldwijd, dus niet alleen binnen de eigen stadsgrenzen of in eigen land maar ook daarbuiten.

Zoals bij veel andere activiteiten en initiatieven die een minder zichtbaar bestaan leiden door de coronabeperkingen, wordt ook hier uitgekeken naar het moment dat we elkaar weer fysiek kunnen treffen en met elkaar op pad kunnen om de ideeën te concretiseren. Tot dan gaat het werk via online vergaderen door om – zodra het kan – het meer in de publieke sfeer op te kunnen pakken.