Home Dwars nieuws Plan voor fleurig bloemenlint langs de Ringdijk

Plan voor fleurig bloemenlint langs de Ringdijk

0

De Ringdijk is een monumentaal stukje Watergraafsmeer. Onderaan een veelgebruikte fietsroute en bovenop een schitterend voetpad en steeds meer een loungeplek langs het water.

Jaap Kamerling

Wonen aan de dijk is een voorrecht. Maar het kan nog veel mooier als aan die dijk een kleurig bloemenlint wordt aangebracht. Waar zie je in de stadsflora nog wilde veldbloemen? Ze maken mensen blij en verbinden hen met de natuur. Fietsers rijden er vrolijk langs, voetgangers en bewoners kijken hun ogen uit. Bijen en vlinders kunnen hun hart ophalen en kinderen leren ervan samen met juf of meester. En recent onderzoek toont aan, dat zo’n lint de dijk ook nog eens versterkt. Een versterking, die het oog ook nog streelt.

Buurtinitiatief

Bewoners van de dijk vormden een initiatiefgroep om zo’n bloemenlint te realiseren. Ze dienden een voorstel in bij het stadsdeel in het kader van Oost Begroot, gebied Watergraafsmeer. Aan het woord zijn Antoinette Tanja en Gerrit Jolink van de initiatiefgroep: ‘Het idee is een bloemenlint langs de Ringdijk russen Middenweg en Nobelweg, een strook van 2 meter breed en 400 meter lang aan de onderkant van de dijk. We willen een bloeiende strook creëren vol leven van insecten, vlinders en bijen en zo de biodiversiteit en voedselrijkdom voor insecten in een aaneengesloten gebied verhogen.’

Bloemen maken dijk ook sterker

‘Zo’n kruidige begroeiing maakt de dijk bovendien sterker. Ook willen we zo bijdragen aan beter onderhoud en kwaliteit van het groen. We maken kinderen en andere geïnteresseerden zorgzamer voor groen en biodiversiteit. Bewoners kunnen er in participeren en het buurtgevoel neemt toe. Je kunt straks meer genieten van je omgeving. Nu wordt de dijkbegroeiing nogal verwaarloosd. Er vindt nauwelijks onderhoud plaats, behalve af en toe met een grote maaimachine. Vooral tussen het witte huis op de dijk en de Middenweg lopen soms zelfs ratten.’

‘Om de strook van 800 vierkante meter geschikt te maken als bloemenlint willen we eerst de bodem zaai-klaar maken. Dat kan door het bestaande gras af te plaggen via een aannemer. Wel oppassen dat omwoelen van de grond voorkomen wordt en onkruidzaden zo geen kans krijgen. Op de afgeplagde grond komt vervolgens een grondlaag en daarna kun je het terrein klaar maken voor inzaaien. Op basis van de grondsoort worden zaadmengsels uitgekozen. Voor een mooi ontwerp willen we een professionele ecoloog inschakelen. Er wordt al in dit najaar en daarna in 2024 ingezaaid. Al op onze eerste oproep huis aan huis kwam een flink aantal positieve reacties.’

Voorjaar 2024

Een groep bewoners ging meedenken en er werd contact gelegd met een landschapsontwerper en met Waternet om het plan af te stemmen op de bestaande plannen voor dijkversterking en grondverbetering. Waternet reageerde enthousiast.

De uitvoering start dit najaar als het plan in april door bewoners van Watergraafsmeer mede wordt uitverkoren bij de stemming in het kader van Oost Begroot. De gekozen zaden gaan dan volgend jaar van april tot oktober bloeien. En al in het voorjaar van 2024 kan de stad dus gaan genieten van de bloemenpracht. In dat voorjaar zal er ook de feestelijke buren-groen dag zijn.