Home Dwars nieuws Reactie | Megawindturbines en democratie

Reactie | Megawindturbines en democratie

0

In Dwars van mei stond een artikel over megawindturbines. Meerdere reacties, zowel mondeling als via de mail, zijn daarop gekomen, instemmende en kritische. Een reactie van Robert Thijssen, bewoner van Park de Meer, is wat betreft de redactie van Dwars aanzet tot meer discussie over dit gevoelige onderwerp. Op oost-online dan wel in volgende Dwarsnummers. Mail ons uw reactie via  [email protected].

Beste Arie van Tol,

Het lezen van uw bijdrage op bladzijde 4 van de vorige Dwars riep bij mij als bewoner van Amsterdam Oost enige verbolgenheid op. U heeft het in het artikel over de belemmeringen voor de democratie die zogenaamd door individuele belangen van bewoners worden opgeworpen. Dat is een kortzichtige, gemakzuchtige en wrange conclusie, in de eerste plaats voor de betreffende bewoners zelf en in de tweede plaats omdat u er met geen woord over rept hoe de democratie onder de voet gelopen wordt door de gemeente en politiek. Want u laat onbenoemd dat de Raad van State heeft geoordeeld dat iedereen belanghebbend is die op minder dan 1500 meter van een megawindturbine woont / komt te wonen (de Europese norm). Provinciale staten heeft deze norm bijgesteld naar 600 meter afstand. En Amsterdam gaat nog verder: 350 meter. Buitensporige rechtsongelijkheid is het gevolg!

Iedereen binnen een straal van 1500 meter zou geïnformeerd moeten zijn door de gemeente Amsterdam. Dat is absoluut niet het geval. Met wat onderzoek komt u denk ik niet verder dan 350m. Veel mensen zullen misschien met uw schrijven voor het eerst ontdekken wat er gaande is. Is de informatieplicht dan geen hoeksteen van de democratie?

Zonder die informatie is er sprake van een praktijkproef zonder precedent: er wordt een onderzoek met gezondheidsrisico’s uitgevoerd met bewoners. Waar zijn hier de democratische waarden en ethiek gebleven? Gaat de democratie niet over kansengelijkheid en het beschermen van minderheden? De woningwaarde is een valide argument dat tot stress en gevoel van onrechtvaardigheid zal leiden met alle sociaal maatschappelijke gevolgen. Wanneer je op de kaart met zoekgebieden kijkt kom je al snel tot de conclusie dat tweedeling in de stad niet af- maar weer verder zal toenemen. En zonder het bestemmingsplan te hoeven wijzigen zal het op je balkonnetje toch echt aanvoelen alsof je in een zwaar industrieel gebied woont in de schaduw van een megawindturbine. En hoe zit het met de sociale cohesie in ons geliefde Oost wanneer de buurman verdient aan de megawindturbine terwijl de buurvrouw er ziek van is?

Is dit dan allemaal nodig? Zijn er geen betere alternatieven? Die zijn er voldoende maar daar lijkt men geen oren naar te hebben of men wil om andere redenen geen alternatief onderzoek doen. Als innovatiedeskundige in de gezondheidssector heb ik het college van B&W eerder al opgeroepen naar voorbeeld van de gemeente Almere i.s.m. Vattenfall (www.2022almere.nl/ provincie-flevoland/dubbele-zoab-en-zonnepanelen-bij-a6/) de snelweg ring A10 te overkappen met zonnepanelen. En hier nog een spanningsnet onder te hangen boven de snelweg om het fijnstof af te vangen. Dit kan tot 80 procent worden afgevangen. Met wat groen er bij over de overkapping is het een betaalbare absolute win-win situatie.

De voordelen: 1) i.p.v. ontwaarding van de woningen gaat de WOZ omhoog en zijn er extra inkomsten voor de gemeente, 2) i.p.v. verloren gaan van de duurste grond van Nederland in een diameter van drie kilometer kan met een overkapping dichter op de ring worden gebouwd en kostbare bouwgrond worden gewonnen, 3) de geluidshinder neemt af met een overkapping i.p.v. toe met een megawindturbine, 4) insecten kunnen de ring over en we krijgen er vogels bij waar ze anders in de gehaktmolen die een megawindturbine is zouden omkomen, 5) de gemiddelde gezondheid van de populatie zal toenemen door de schonere lucht en niet zal verslechteren door de megawindturbine, 6)  het Science Park staat voor vooruitgang, voorsprong en voorspoed met een innovatieve overkapping, i.p.v. een klapwiekende achterstand.

Oké kinetische energie KPP | Bio Vitalita is een innovatieve optie. Kortom: megawindturbines op het land zijn helemaal niet nodig. Lobbygevoelige politici moeten niet met energieboeren praten maar een programma van eisen opstellen en het verder aan (health&) urban designers en innovatiedeskundigen overlaten.

Daarom beste Arie van Tol, vind ik dat u als schrijvende pers, hoeder van de democratie veel te onvolledig bent geweest en zelfs mensen onterecht wegzet. Volledige volledigheid is een utopie, maar op deze wijze grote woorden als democratie gebruiken zonder iets over de kern van het verzet te schrijven misstaat. Met dat u makkelijk praten heeft omdat u op drie kilometer afstand woont komt u wat mij betreft niet weg. Dat is een reden juist wat meer moeite te doen voor uw buurtgenoten. Ik geloof er in dat wanneer u zich werkelijk verdiept in wat hier nu speelt en hoe met mensen is omgegaan u de bewoners en lezers van uw krant echt een democratische dienst kunt bewijzen.

Met vriendelijke groet,
Robert Thijssen