De verkiezing voor de Amsterdamse Architectuur Prijs, de AAP wordt dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd door ARCAM, het Architectuur Centrum Amsterdam. Dit uitreiking is op 25 april in De Duif. De thema’s voor de editie 2024 zijn ‘binnen-buiten’  en ‘multifunctionaliteit’.

Van alle inzendingen zijn er uiteindelijk tien uitverkoren voor de eindbeoordeling. De jury bestaat uit een driekoppige vakjury en een driekoppige publieksjury. oost-online polste ARCAM, twee genomineerde architecten van lokale projecten en twee juryleden over nut en noodzaak van de AAP. Er is toch al een architectuurprijs van de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten?

Ties van Dijk

Femke Gerritsma van ARCAM – Architectuur Centrum Amsterdam

‘Wij zoeken naar de pareltjes. De wereld staat in brand en architectuur is daar in grote mate zelf schuldig aan. Architectuur kan in positieve zin ook iets bijdragen aan de oplossing, tegen de klippen op en met grote risico’s, maar het gebeurt natuurlijk nog wel. Dat willen we belonen. We zoeken gebouwen die hoop bieden. En misschien moet de focus iets minder liggen op esthetische kwaliteit en iets meer op vooruitstrevendheid en zichtbaar ontwerpplezier. Focussen op wat echt belangrijk is voor de toekomst, duurzaamheid, sociale veerkracht, betaalbaarheid en voldoen aan transitieopgaven. We willen durf belonen, letten op toegankelijkheid en diversiteit, uitsluiting en ongelijkheid moeten op alle mogelijke manieren worden tegengegaan. De selectie moet iets zeggen over wat we verstaan onder Amsterdam en wat voor een stad we willen zijn: een duurzame, eerlijke, betaalbare, gezonde en mooie stad. We maken geen onderscheid tussen transformatie en nieuwbouw – elke vorm van hergebruik, elk gebouw dat niet gesloopt wordt, is winst.’

Sebastiaan van Dam oprichter en CEO van BEING. vastgoedontwikkelaar, vakjurylid

Wat zijn de aspecten waar jullie als vakjury specifiek op hebben gelet?

‘We hebben drie criteria geformuleerd toen we als vakjury aan de slag gingen. Het project moet inspirerend zijn voor meerdere generaties, we leggen de lat hoog zowel voor de ontwikkelaar, de architect als het publiek. Er is rekening gehouden met de sociaal-maatschappelijke relevantie en het project moet uitstijgen boven de geforceerde kaders die vanuit overheidswege worden gesteld. Dat er een specifiek Amsterdamse Architectuurprijs als de AAP bestaat, is belangrijk voor het vakgebied en is een blijk van waardering, het is ook niet voor niets dat hij goed staat aangeschreven bij vakgenoten. Dat er zowel een vak- als publieksjury is geeft aan dat het serieus wordt genomen. Ik vond het leuk om te zien hoe betrokken, zelfs begeistert de publieksjury leden waren.’

Eva Pajkrt hoogleraar verloskunde Amsterdam UMC, publieksjurylid

Waarom heb jij je aangemeld voor de publieksjury?

‘Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in kunst, met mijn ouders gingen we veel op reis en bezochten we vaak musea. In mijn vak is het bij diagnostiek belangrijk dat je visueel bent ingesteld. Dat goed kunnen kijken, komt daarbij van pas een ook bij het bezoeken van steden en musea. Voor mijn werk heb ik veel in Zuidoost gewerkt, daarmee leer je open te staan voor onze multiculturele omgeving. De AAP zie ik als een compliment voor een project dat voldoet aan sociale voorwaarden en dat betaalbaar is. Het was bijzonder om samen met de vakjury op pad te gaan, we wisselden veel uit, maar hebben elkaar niet gestuurd in de keuzes. Kortom, het was leuk om te doen.’

Jos Willem van Oorschot project architect bij Venhoeven CS architecture + urbanism. Genomineerd met project AMST

Waarom zijn jullie genomineerd voor de AAP, denk je?

‘Ik vermoed door het optimaal benutten van de schaarse ruimte vlakbij een openbaarvervoersknooppunt als het Amstel Station. AMST is een multifunctioneel project met huurwoningen in het midden- en vrije sector-segment en daarnaast culturele broedplekken. In de plint is er horeca en retail, dat samen rond een besloten binnentuin maakt het tot een bijzonder project. De daken zijn beplant en het hemelwater wordt hergebruikt dat zorgt voor een betere leefbaarheid in ons veranderende klimaat met hetere zomers. Architectonisch harmonieert AMST met het Amstelstation van Cor van Eesteren, dat mooi is verbouwd en opgeknapt door Winhov Architecten. Dat geldt ook voor het naast gelegen Meininger hotel naar ontwerp van Nanne de Ru.

Martin Kuitert architect Studio Seven, Genomineerd met Bajesdorp

Wat plaatst Bajesdorp op de shortlist van de AAP?

‘Voorheen boeven en krakers en nu wonen er creatieven in Bajesdorp. Een groep krakers heeft het met ontwikkelaar AM en de gemeente voor elkaar gekregen dat deze permanente broedplaats er kon komen. Het is een mix van studio’s, ateliers, en woonruimte met op de begane grond een theatercafé en dat in een van de groenste delen van Amsterdam. De vorm en invulling van het project zijn ontstaan vanuit het gebruik van de huurders, een voorbeeld van form follows function. Het gebouw is opgetrokken uit hout en kalkzandsteen. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt op het omliggende terrein is een wady voor de opvang van overtollig regenwater.