Home Overzicht Middenmeer Noord op de schop voor groot onderhoud

Middenmeer Noord op de schop voor groot onderhoud

0
Linnaeuskade wordt fietsstraat.

De straten van Middenmeer Noord zijn aan de beurt voor groot onderhoud. Met deze enorme klus worden kabels en leidingen in de ondergrond vervangen en een warmtedistributienet aangelegd. De Linnaeuskade verandert in een fietsstraat en de dijk langs de Ringvaart wordt versterkt. Als afronding van dat alles komt er nieuwe bestrating en wordt het groen opgeknapt. Eind 2026 moet alles klaar zijn.

Al eind 2018 zou een begin worden gemaakt met  groot onderhoud in Middenmeer Noord. De start van de uitvoering is echter uitgesteld omdat eerst moest worden onderzocht of het warmtenet tegelijk met de geplande werkzaamheden kan worden aangelegd. Het antwoord daarop was positief. De straten hoeven nu maar een keer te worden opgebroken. De nieuwe riolering, waterleiding, elektriciteitskabels, gasnet én warmtenet gaan tegelijkertijd de grond in.

Tijdelijke fietsroute op Linnaeuskade

De werkzaamheden beginnen op de Linnaeuskade. Dagelijks gaan er zo’n 9.000 fietsers over de Linnaeuskade en dit aantal groeit nog steeds. Deze drukke fietsroute tussen IJburg, het Sciencepark en Amsterdam-Zuid krijgt om te beginnen een tijdelijk fietspad. Daardoor kunnen de vele fietsers gebruik blijven maken van deze route. De voetbalkooi moet tijdelijk plaatsmaken voor dit fietspad.

Linnaeuskade wordt fietsstraat

De Linnaeuskade is straks een fietsstraat waar de auto te gast is en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. De inrichting is een paar jaar geleden met de buurt bepaald. Door meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers is er straks meer leefruimte en schonere lucht.

De dijk bij de Linnaeuskade is niet hoog genoeg en wordt verhoogd. Dit is nodig omdat de dijk langzaam is gezakt. Na het ophogen voldoet de dijk voor de komende jaren weer aan de veiligheidseisen.

Leidingen warmtenet de grond in

Voor Middenmeer-Noord wordt een warmtedistributienet aangelegd. Het gaat daarbij alleen over het hoofdnet, de  huisaansluitingen gaat de toekomstige beheerder en leverancier van de warmte verzorgen. Voor een werkend warmtenet zijn in Middenmeer-Noord vijf warmteoverdrachtstations nodig. Deze installaties brengen het aangevoerde warme water op de juiste temperatuur brengen en verspreiden het door de buurt. Deze stations komen in gebouwtjes van maximaal 3 x 5 x 3 meter.

Waar nodig bomenkap

Het vervangen van de kabels en leidingen en aanleggen van een warmtedistributienet heeft effect op de aanwezige bomen in de buurt. Voor elke boom is onderzocht of de boom behouden kan blijven. Bomen waarvan verwacht wordt dat die een aanpassing of verplaatsing niet zullen overleven worden gekapt. Voor elke gekapte boom komt een jonge gezonde boom terug.

Nieuwe bestrating en straatmeubilair

Ook boven de grond gaat er veel gebeuren. Bestrating en straatmeubilair worden vervangen en de kwaliteit van het groen verbeterd. Wadi’s moeten de effecten van de klimaatverandering, zoals hevigere regenval en langere periodes van droogte opvangen. Een wadi is vergelijkbaar met een greppel met sierbeplanting. Het regenwater wordt hier naartoe geleid en tijdelijk opgevangen. Zo wordt het riool bij hevige neerslag minder belast.

De Hogeweg na de opknapbeurt.