Home Overzicht Ringdijkpandje kreeg ten onrechte monumentale status

Ringdijkpandje kreeg ten onrechte monumentale status

0

Een van de monumentale dijkhuisjes aan de Ringdijk is gekraakt. Wij meldden daarover op 14 november. In een reactie op dit bericht wijst het stadsdeel erop, dat het houten pandje op nummer 4 weliswaar de monumentale status van orde 1 heeft gekregen, maar dat nader onderzoek heeft uitgewezen, dat dit ten onrechte is.

De houten gevel dateert uit 1954 en alleen de voorganger van het pandje zou mogelijk als noodziekenhuisje zijn ingericht in verband met de cholera-epidemie destijds. Het huisje heeft wel enige historische waarde als uitdrukking van de 18de eeuwse bebouwing en staat als zodanig in nauwe relatie met het wel monumentale rode, bakstenen pandje op nummer 5.

Jaap Kamerling van het actiecomité Ringdijkhuisjes voegt daaraan toe, dat de huidige architectuur van het houten pandje nog steeds verwijst naar de oorspronkelijke vorm uit niet de 18de eeuw, maar de tijd rond 1850. Heemschut wees er vorig jaar terecht op, dat dit soort houten pandjes in Amsterdam uiterst zeldzaam zijn en het behouden wel degelijk meer dan waard. Het geplande moderne alternatief, slechts een entree in de vorm van het huidige pandje, noemde Heemschut problematisch en in elk geval zou de materiaalvoering ook van hout moeten zijn.

‘Monumenten en Archeologie van de gemeente wees er verder nota bene zelf op, dat de hele rij pandjes niet in de eerste plaats architectonisch van grote waarde is, behalve dan op nummer 5’, legt Kamerling uit, ‘maar cultuurhistorisch en stedenbouwkundig als laatste relict van de pre-stedelijke bebouwing van de Watergraafsmeer.

Kamerling wijst er nog op, dat behalve het pandje op nummer 8 niet vijf maar drie pandjes met sloop worden bedreigd. Een oplossing zou volgens hem kunnen zijn de voorgevels van de pandjes te renoveren met de geplande nieuwe woningen erachter. Pandje op nummer 5 moet natuurlijk sowieso behouden blijven als officieel monument. Op zich is het in de huidige woningnood goed als er extra sociale woningen komen. Hij heeft nooit gehoord van enig plan van Eigen Haard om die dan vervolgens in de verkoop te zetten zoals de huidige kraakgroep stelt. Er bestaat volgens hem zelfs een stop op verkoop van sociale woningen.