De sporen op het spoorwegemplacement Watergraafsmeer worden vervangen om het spoor veilig en betrouwbaar te houden. Bewoners van de Watergraafsmeer en het Science Park zullen daarvan hinder ondervinden. Ook wordt de rangeercapaciteit en de spoorveiligheid vergroot. Op het spoorwegemplacement komen vele treinen na hun diensttijd ‘overnachten’. Ze worden van binnen en buiten schoongemaakt en bevoorraad. 

De werkzaamheden zijn verspreid over verschillende periodes en plekken. Om zo weinig mogelijk hinder te bezorgen heeft ProRail een kaart gemaakt waarop datum, tijd en locatie zijn aangegeven. Daarop kun je zien wat er in de omgeving gaat gebeuren. ProRail zegt deze kaart zo actueel mogelijk te houden. Voor 2023 is nauwkeurig vastgelegd wanneer en waar ProRail aan de slag gaat en wat dit betekent voor de omgeving. Voor 2024 is dit nog niet bepaald.

Naast het vervangen van de sporen wordt ook de spoorveiligheid en rangeercapaciteit van het oostelijk deel van het opstelterrein vergroot. Door het aanleggen van een digitaal treinbeveiligingssysteem kan het treinverkeer op het opstelterrein vlotter doorstromen. Daardoor neemt ook de rangeercapaciteit toe. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in 2025 afgerond.

Op het oostelijk deel van het opstelterrein bedienen machinisten op dit moment zelf handmatig de wissels in hun rijweg. Dit betekent dat ze voor elke wissel op hun traject de trein moeten stoppen en moeten uitstappen om de wissel goed te leggen. Met het nieuwe digitale treinbeveiligingssysteem worden de opstelsporen en aangrenzende wisselstraten aangesloten op de centrale verkeersleiding en kan ProRail de wissels automatisch bedienen vanuit de dienstregeling.

Doordat de treinen niet meer hoeven te stoppen bij de wissels, neemt de capaciteit van het opstelterrein toe. Ook bevordert het digitale treinbeveiligingssysteem de veiligheid van machinisten en beperkt het de geluidshinder van afremmende en optrekkende treinen voor de omgeving.