Home Overzicht Is de werk- en opslagplek voor groot onderhoud op Galileïplantsoen wel nodig?

Is de werk- en opslagplek voor groot onderhoud op Galileïplantsoen wel nodig?

0

Al bijna anderhalf jaar liggen midden op het Galileïplantsoen grote zandhopen te wachten op de aanleg van een werk- en opslagterrein voor het groot onderhoud in Middenmeer-Noord. Men is nog steeds in afwachting van opnieuw een uitspraak van de rechtbank in de bezwaarprocedure die tegen de aanleg is aangespannen. Maar is dat grote werk- en opslagterrein op die plek wel nodig?

Om de werkzaamheden voortgang door te laten gaan was op de Hogeweg bij de Polderweg een opslag ingericht. Van daaruit werd het materiaal naar het werk aangevoerd. Nu worden decentraal opslagplekken ingericht om extra aan- en afvoerritten door de wijk te voorkomen. Dat gebeurt niet meer centraal op de Hogeweg bij de Polderweg, maar in het deel van de straat waar op dat moment wordt gewerkt. Dat is dan voor klein materiaal. Daarnaast wordt gezocht naar een plek voor de opslag van groter materiaal.

De werkzaamheden voor de aanleg van het werk- en opslagterrein zijn in juni vorig jaar gestaakt na een gerechtelijke uitspraak die volgde op bezwaren van de bewoners. Daarna werden de activiteiten voortgezet vanuit een locatie op het Zeeburgereiland. Het Galileïplantsoen is echter nog steeds de locatie waar men het werk- en opslagterrein wil inrichten. Dat zou dus voor groot materiaal zijn. Het is de vraag of het aanleggen van het enorme werk- en opslagterrein in Middenmeer wel nodig is. Daar zou een andere plek elders voor kunnen worden gevonden. Al anderhalf jaar wordt het materiaal immers aangevoerd vanaf een plek op kilometers afstand.

Het opslagterrein aan de drukke weg over het Galileïplantsoen is volgens de bewoners slecht bereikbaar voor grote opleggers zonder de aanwezige bomen te beschadigen. Dat bleek uit advies van groendeskundigen. Ook hebben de bewoners er geen vertrouwen in dat de opslaglocatie na vijf jaar daadwerkelijk zal worden opgeheven en in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht. Als het werk in Middenmeer-Noord over een aantal jaren is afgerond, is Middenmeer-Zuid aan de beurt.

Over het water van het Galileïplantsoen is ook nog voorzien in een tijdelijke brug die het werkterrein met de overzijde verbindt. De watervergunning die de aanleg van de brug mogelijk zou moeten maken is echter herroepen waardoor het onduidelijk is of die brug ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de bouwkeet die op twee meter afstand van de waterlijn is gepland. Dat moet minimaal vijf meter zijn.

De meerkosten of andere beperkingen en uitdagingen voor de aannemer wegen volgens de voorzieningenrechter niet op tegen het belang van de bewoners voor het behoud en het beschermen van de bomen die voor hun woon- en leefklimaat een bijzondere waarde vertegenwoordigen.

De werk- en opslagplaats op het Galileïplantsoen. Op de voorgrond de drukke doorgaande route. Daar achter aan de overzijde van het water, het deel van het terrein bij de scholen,