Home Overzicht Na een jaar kan werkterrein op Galileïplantsoen verder worden aangelegd

Na een jaar kan werkterrein op Galileïplantsoen verder worden aangelegd

0

De overslagplaats voor het groot onderhoud in Middenmeer Noord kan verder worden aangelegd. De benodigde omgevingsvergunning is nu in orde. Daarmee kan nu de grond van een groot deel van het Galileïplantsoen worden opgehoogd en er komt een tijdelijke brug over het water. Zo ontstaat een terrein voor overslag van bouwmateriaal. Ook komt er een keet.

Een jaar geleden werden de werkzaamheden stilgelegd omdat er bezwaren warenn ingediend tegen de omgevingsvergunning. De bezwarencommissie van de gemeente Amsterdam heeft deze bezwaren in de afgelopen periode behandeld in een beroep op bezwaarprocedure (BOB). De uitkomst van deze procedure is dat de vergunning voor het inrichten van de keet- en opslaglocatie, met enkele aanpassingen, opnieuw mag worden gebruikt.

In juli vorig jaar bepaalde de voorzieningenrechter in een kort geding dat de vergunning voor het aanleggen van het terrein werd geschorst. De gemeente had haar huiswerk niet op orde en moest terug naar de tekentafel. De gevolgen voor de hoofdbomenstructuur waren door de gemeente niet goed ondervangen.

Het werk kan nu worden voortgezet. In het plantsoen aan beide kanten van de sloot wordt het grasveld voor enkele jaren opgeofferd omdat voor de uitvoering van het groot onderhoud van Middenmeer Noord een plaats nodig is waar kan worden gewerkt en waar materiaal wordt opgeslagen.

Lees ook Bas van Vliet: ‘Gemeente kijkt niet naar alternatief voor overslagterrein Galileïplantsoen.’