Home Exposities in Oost Amsterdam Museum | Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Amsterdam Museum | Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

0
A map of ye mighty Hudson River, Coulton Waugh, 1958

400 jaar geleden arriveerden de eerste Nederlandse kolonisten in het gebied dat tegenwoordig New York is. Hun opdracht vanuit de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC) was om de kolonie Nieuw Nederland te stichten, met de hoofdstad Nieuw Amsterdam, op de zuidpunt van het huidige Manhattan.

Expositie
Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?
Te zien tot 10 november

 Het Amsterdam Museum maakte samen met Museum of the City of New York en vertegenwoordigers van Lenape – oorspronkelijke bewoners van dit gebied in de Verenigde Staten – deze tentoonstelling over de gedeelde geschiedenis.

De aanleiding voor de samenwerking en de tentoonstelling is dat het in 2024 400 jaar geleden is dat Nederlanders bij de monding van de Hudson in Amerika arriveerden om een kolonie te stichten. Nadat die kolonie in 1664 door de Engelsen werd veroverd op de Nederlanders groeide de nederzetting in de eeuwen daarna uit tot de stad New York. De Nederlandse invasie en decennialange kolonisatie in dit gebied hadden grote gevolgen voor de Inheemse bevolking die in de 17e eeuw leefde in het gebied en op het eiland dat zij Manahahtáanung noemden. Zij verloren hun land en werden het slachtoffer van meegebrachte ziektes, oorlogen en verlies van manieren om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Kolonisten maakten het Inheemse volken doelbewust onmogelijk om hun eigen levenswijze en cultuur te behouden. Tegelijkertijd is er altijd verzet geweest vanuit de Inheemse gemeenschappen, tot op de dag van vandaag.

Foto Amsterdam Museum, Gert Jan van Rooij.

Expositie
Panorama Amsterdam

Doorlopend te zien

Het eerste deel van de tentoonstelling laat een chronologische geschiedenis van Amsterdam zien, van de 16e eeuw tot nu. Het tweede deel laten we zien wat nú belangrijk is voor de stad. Daar horen ook thema’s en onderwerpen bij die (nog) niet tot de traditionele canon behoren. Omdat we altijd bezig zijn om niet alleen de geschiedenis, maar ook het heden en de toekomst van de stad te vangen. De geschiedenis wordt namelijk nu geschreven.

Naast de expositie Panorama Amsterdam zijn er verschillende tijdelijke exposities.


Amsterdam Museum →
Amstel 51

Het Amsterdam Museum aan de Amstel is een publieksvriendelijke plek waar je Amsterdam leert kennen in een museumgebouw dat in verbinding staat met de buurt, de stad en haar bewoners. Het stadsmuseum in de Kalverstraat wordt nu up-to-date gemaakt voor de komende decennia en restaureren het indrukwekkende monument.