Home Exposities in Oost Artis Groote Museum | nu te zien

Artis Groote Museum | nu te zien

0
Foto Artis, Maarten van der Wal

Doorlopend | Je komt het Groote Museum binnen via de monumentale vlindertrap en komt uit in de centrale hal die de West- en de Oostzaal verbindt. De bezoeker wordt meegenomen op een persoonlijke en emotionele tocht, met als vertrekpunt het eigen lichaam.

Expositie
Persoonlijke expeditie

Te zien doorlopend

Het museum heeft een generalistisch uitgangspunt en toont op een ongebruikelijke manier een combinatie van kunst én wetenschap, waardoor de bezoeker associaties en dwarsverbanden kan maken en zien. Door gebruik van installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid, collectiestukken en verhalen kan de bezoeker een ‘nieuwe’ blik vormen. Welke dat is, is aan de bezoeker.

Het museum heeft twaalf zones waarin een lichaamsdeel, zoals het hart, de ogen of de hersenen, het vertrekpunt is. De bezoeker gaat bewegen, observeren, ruiken, luisteren, voelen, proeven en stilstaan en zal soms even in verwarring zijn. Overeenkomsten met dieren, maar ook met planten worden ervaren. Planten worden vaak – letterlijk – over het hoofd gezien. Er is nog weinig bekend over planten en het museum onthult een stukje van deze nog onbekende wereld.Plantage Middenlaan 41

Het Groote Museum is een nieuw museum aan het vrij toegankelijke Artisplein in Amsterdam. Het Groote Museum gaat over jou. Je ontdekt hoe je verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Door je eigen lichaam te gebruiken als spiegel, ervaar je als bezoeker dat je veel overeenkomsten hebt met ander leven.