Home Exposities in Oost Stadsarchief | te zien

Stadsarchief | te zien

0

Tot 26 september | Zo’n 200 Amsterdamse basisschoolleerlingen zijn aan de slag gegaan met hun eigen familiegeschiedenis. Kinderen van groep 8 gingen in gesprek met hun familieleden en maakten een presentatie in de vorm van een mini-museum. Ook leerden ze over hoe ze archiefonderzoek kunnen gebruiken bij het samenstellen van hun eigen familieverhaal.

Expositie
Stadsverwanten
Op zoek naar onze familiegeschiedenissen

Te zien tot 26 september

De persoonlijke familieverhalen van de Amsterdamse leerlingen vormen het hart van de expositie Stadsverwanten. Ze worden in samenhang getoond met verhalen uit de collectie van het Stadsarchief over migratie in Amsterdam. Verhalen over onder andere het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog, de eerste migranten uit Turkije en Marokko en vluchtelingen. Op de themasite Amsterdam Migratiestad zijn al veel van deze archiefverhalen gepubliceerd. Naar aanleiding van deze tentoonstelling zal de site verder worden uitgebreid.


Stadsarchief →
Vijzelstraat 32

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie-centrum van Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Het Stadsarchief Amsterdam bewaart en vertelt de verhalen van de stad Amsterdam. Met tentoonstellingen, lezingen, evenementen en cursussen presenteert het archief een grote collectie in woord en beeld.