Home Exposities in Oost Luther Museum | nu te zien |

Luther Museum | nu te zien |

0

In Amsterdam bevinden zich tientallen panden die verbonden zijn of waren aan de Lutherse Gemeente. Niet gek als je bedenkt dat bijna twintig procent van de bevolking van Amsterdam Luthers was in de zeventiende en achttiende eeuw. Naast gebouwen voor de eredienst waren er veel gebouwen voor de zorg voor armen en ouderen in de samenleving.

Expositie
Luther en Amsterdam

Te zien tot en met 27 september

De tentoonstelling Luther en Amsterdam laat niet alleen een historisch overzicht zien van de belangrijkste Lutherse gebouwen in Amsterdam, maar schenkt juist ook aandacht aan de recente ontwikkelingen. De Lutherse Gemeente heeft haar vitaliteit getoond door herbestemmingen te geven aan belangrijk erfgoed dat daardoor kon blijven bestaan.

Geopend van donderdag tot en met zondag van 11 tot 17.00 uur.


Luther Museum →
Nieuwe Keizersgracht 570

Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie.

Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar.