Home Exposities in Oost Luther Museum | nu te zien

Luther Museum | nu te zien

0

Tot 9 januari | De geschiedenis van Het Huis van Oranje-Nassau is sterk verbonden met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk, waarin het gedachtegoed van Johannes Calvijn de hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van Maarten Luther niet onderschat worden.

Expositie
Zorg!

Te zien tot 9 januari

Al vanaf Willem van Oranje, zoon van lutherse ouders, zijn er lutheranen aan het hof te vinden. Het Luther Museum vertelt hun verhaal met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit. Hoogtepunt zijn twee brieven van Maarten Luther zelf uit de Koninklijke Verzamelingen.

Voor eens zullen niet de Koningen en Koninginnen, maar vooral hun aangetrouwde partners in de schijnwerpers staan. Een belangrijk voorbeeld is Koningin-regentes Emma, die bewust lutheranen opnam in haar huishouding. Met Luther & Oranje hoopt het Luther Museumbezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het Huis van Oranje-Nassau en religie in Nederland.

De tentoonstelling is te zien in de Kerkzaal en Administratiekamer van het museum.

Geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.


Luther Museum →
Nieuwe Keizersgracht 570

Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie.

Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar.