Home Exposities in Oost Luther Museum | nu te zien

Luther Museum | nu te zien

0

Tot 5 september | Nu het coronavirus alle aspecten van de maatschappij heeft ontregeld, is de belangrijke rol die de zorg speelt in onze samenleving extra duidelijk naar voren gekomen. Reden voor het Luther Museum, gevestigd in een historisch pand dat van origine een zorg functie bekleedde, om de geschiedenis van de zorg te onderzoeken en uit te lichten naast de huidige omstandigheden.

Expositie
Zorg!

Te zien tot 5 september

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam heeft altijd veel belang gehecht aan de zorg voor ouderen, minderbedeelden, wezen enzovoorts. In de tentoonstelling zal deze lange traditie van zorg zichtbaar worden. Het is een kleine presentatie waarin het harde werk van zorgverleners in het verleden, heden en de onzekere toekomst wordt belicht. De rol van de diakonessen zal hierbij speciale aandacht krijgen. We laten zien dat zorg niet alleen van nu, maar van alle tijden is. Juist in coronatijd is deze boodschap extra actueel.

Geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.


Luther Museum →
Nieuwe Keizersgracht 570

Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie.

Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar.