Home Exposities in Oost Luther Museum | nu te zien |

Luther Museum | nu te zien |

0

Deze maand is het 45 jaar geleden dat Suriname staatkundig onafhankelijk werd. Nederlandse kerken speelden een belangrijke rol in de toenmalige kolonie: zij introduceerden (medische) zorg en educatie, maar droegen ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de slavernij. In juni 2013 betuigde de Raad van Kerken in Nederland spijt over hun betrokkenheid hierbij.

Expositie
Kerken en slavernij
Een heilzame gewaarwording

Te zien tot en met 31 januari

De tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther Museum Amsterdam gaat over de rol die verschillende kerken speelden in het slavernijverleden – waarbij met name Suriname centraal staat. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de verdere stappen in het proces van de heilzame verwerking van dit verleden. Ook is er aandacht voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor ‘zwart’ en ‘wit’. Structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt.

De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, de Evangelische Broedergemeente en het Nationaal
Instituut Nederlands Slavernij verleden en erfenis (NiNsee).

Geopend van donderdag tot en met zondag van 11 tot 17.00 uur.


Luther Museum →
Nieuwe Keizersgracht 570

Het Luther Museum Amsterdam is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie.

Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar.