Home Exposities in Oost Oba Javaplein | Woon(on)recht in de Indische Buurt

Oba Javaplein | Woon(on)recht in de Indische Buurt

0

De tentoonstelling vertelt verhalen van (oud-)buurtbewoners Mieke, Jan, Jolanda, Frank, Karin en Joost die eind jaren ‘70 als twintigers naar de Indische Buurt kwamen. Ze waren jong en hadden een woning nodig. De één kraakte een pand voor zichzelf en haar zoontje, de ander kraakte voor anderen die niet durfden, of zette woonacties op.

Expositie
Woon(on)recht in de Indische Buurt
Te zien tot en met 5 juli

Maar het kraken was niet alleen een reactie op de dichtgetimmerde woningen en grote woningnood. Kraken in de Indische Buurt was een sociale strijd, die geweldloos en in samenwerking met de buurt gevoerd werd.

Het waren sociaal bewuste jongeren die zich niet alleen verzetten, maar ook inzetten voor de buurt. Zo zetten Jolanda en Karin taallessen op voor analfabete Marokkaanse vrouwen, terwijl Jan buurtacties organiseerde en Mieke het vonkje gaf dat leidde tot een ware bezetting van Het Vrouwencentrum aan de Borneostraat.

De Indische Buurt werd ervaren als een speeltuin met ruimte. Deze (oud-)buurtbewoners namen die ruimte. Ze richten een buurtwinkel op, organiseerden kraakspreekuren en zorgden in samenwerking met de huurdersverenigingen en welzijnswerk dat Gerard Bakker, de grote huizenmelker van die tijd, de buurt uitgejaagd werd. Woonrecht woog zwaarder dan het eigendomsrecht.

Hoe kijken we daar vandaag tegenaan in onze buurt? De verhalen in deze tentoonstelling nodigen je uit om daarop te reflecteren.


Oba Javaplein
Javaplein 2

In de openbare bibliotheek zijn regelmatig exposities te zien, zowel in de centrale Oba aan het Oosterdok als in de andere vestigingen in Oost.