Home Exposities in Oost Arcam | nu te zien

Arcam | nu te zien

2
Sub Terra

Tot 6 februari | Met de tentoonstelling ‘Sub terra – New roots for underground urbanism’ onderzoeken we de kansen van ondergronds bouwen en leven in Amsterdam en daarbuiten. Sub terra verdiept je kennis van het gebruik van de ondergrond door de eeuwen heen en van toekomstvisies op woningtekort, biodiversiteit en het klimaat.

Expositie
Sub terra – New roots for underground urbanism

Te zien tot 6 februari

Van een VR experience van de Kortjewantsbrugkelder onder Arcam tot Soil Symphony, een muziekinstallatie van Theo Rekelhof over de monocultuur in de landbouw. Van 3,5 meter hoge banners met illustraties van de wereld onder de grond van Wouterspace tot een hangende ondergrondse maquette van het Oosterdok, met 700 boomwortels en 1000 heipalen, gemaakt door Protofunk. Sub terra laat je op uiteenlopende manieren kennis maken met de diverse lagen en ruimteclaims onder de grond.

Al eeuwenlang hebben mensen een relatie met het ondergrondse. Eerst woonden we in grotten en bewaarden we onze schatten in de bodem. Toen brachten we funderingen en heipalen aan om bouwwerken overeind te houden. We gebruikten de grond niet alleen om olie en gas te winnen, maar ook voor kabels en leidingen om deze brandstoffen te vervoeren. Vervolgens voegden we allerlei functies toe. Denk aan infrastructuur en parkeergarages, kelders en winkelcentra.

Sub Terra

Nu ruimte en natuur schaars worden, neemt de interesse in de ondergrond toe. Daar vinden we immers zoetwater, verkoeling en ruimte om te wonen, werken, landbouw te bedrijven, klimaatbuffers aan te leggen of te recreëren. Al die ondergrondse activiteit wordt opvallend slecht gedocumenteerd. Inmiddels is de eerste drie meter onder het maaiveld in de Randstad verzadigd met kabels, leidingen, openbaar vervoerverbindingen en kelders, maar niemand weet precies wat er ligt en waar.

Met het verschijnen van de Integrale ontwerpmethode openbare ruimte (IOOR) hoopt de gemeente Amsterdam overzicht te krijgen in de vele ondergrondse ontwikkelingen. Het wordt steeds duidelijker dat de bovengrond niet zonder de ondergrond kan, en dat een nieuw bewustzijn nodig is om het stedenbouwkundig ontwerp voor de onder- en bovengrond samen te brengen.

Met de opkomst van ‘underground urbanism’ zal de rol van ontwerpers veranderen. (Interieur)architecten moeten op een andere manier gaan nadenken over menselijke maat, de rol van materiaal en licht, en de relatie met de bovenwereld. Landschapsarchitecten en andere deskundigen onderzoeken wat al die onderaardse drukte betekent voor niet-mensen. Ondertussen is het allerminst helder wie van alle gebruikers en de eigenaar is van de bodem. We nemen je graag mee naar de wereld onder de grond.

Foto’s Sanne Couprie


Arcam→
Prins Hendrikkade 600

Arcam is het Architectuurcentrum van Amsterdam. In het bezoekerscentrum aan de Prins Hendrikkade kun je terecht voor alle informatie over de architectuur en stedenbouw van Amsterdam. Arcam biedt een breed programma van exposities, lezingen, excursies, debatten en grote jaarlijkse evenementen. 


 

2 REACTIES