Home Nu in... Exposities Nu in Framer Framed

Nu in Framer Framed

0

Overal ter wereld zijn botanische tuinen te vinden en doorgaans worden ze geassocieerd met idyllische en exotische natuur. Deze tentoonstelling bekijkt botanische tuinen vanuit een andere invalshoek, en beschouwt ze als een belangrijke plaats waar koloniale macht zich letterlijk wortelde. Deze tentoonstelling belicht hoe de koloniale zoektocht naar producten, winst en macht wereldwijd de context vormde voor de oprichting en consolidatie van botanische tuinen.

Expositie
On the Nature of Botanical Gardens

Te zien van 24 januari tot en met 16 augustus

On the Nature of Botanical Gardens toont werk van negen hedendaagse Indonesische kunstenaars die kritisch kijken naar botanische tuinen, koloniale macht, kennisopbouw en economie van de natuur, de nalatenschappen en de huidige gevolgen van het op deze manier benaderen van de natuur en planten. De expositie wil het concept van de botanische tuin, en haar rol bij het vormen van het Nederlandse rijk in koloniaal Indonesië dekoloniseren.

De tentoonstelling hoopt echter verder te gaan dan alleen het dekolonialiseren van het concept van de botanische tuin. Het biedt inzicht in kennissystemen van de natuur die bestonden vóór de opmars van het kolonialisme in Indonesië. Dergelijke kennis werd meestal genegeerd, afgedaan als oriëntaals, of verwoest door koloniale botanici die een hiërarchie creëerden van de kennis over de natuur. On the Nature of Botanical Gardens biedt een startpunt voor de talloze manieren van denken over, en zijn met en in de natuur in hedendaags Indonesië.

De kennis van specifieke planten en hun omgeving was cruciaal voor hun transplantatie van het ene naar het andere deel van de wereld. Deze kennis droeg ook bij aan de ontwikkeling van de enorme plantages die een belangrijk element waren van de koloniale economie, waarbij kennis van de natuur beschouwd werd als verbonden met de economie. Met deze tentoonstelling probeert Framer Framed te verschuiven van een meer traditionele gecategoriseerde blik naar een gelaagd en dieper perspectief op botanische tuinen en verbindt het met de hedendaagse kunst in Indonesië.

Deelnemende kunstenaars Zico Albaiquni | Arahmaiani | Ade Darmawan | Edwin | Samuel Indratma | Lifepatch  | Ipeh Nur | Elia Nurvista | Sinta Tantra


Framer Framed →
Oranje-Vrijstaatkade 71

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.


 

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here