Home Exposities Framer Framed

Framer Framed

0
Aram Lee, A Dissonance of Landscapes (2019), film, performance.

Elsewheres Within Here, samengesteld door Jo-Lene Ong, is de eerste tentoonstelling in de nieuwe ruimte van Framer Framed. Na vijf jaar in Amsterdam-Noord, is Framer Framed onlangs naar de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek in Amsterdam-Oost verhuisd.

Expositie
Elsewheres Within Here

Te zien van 28 september tot en met 5 januari

Elsewheres Within Here, onderzoekt wat we verwelkomen, uitsluiten, of over het hoofd zien wanneer we de grenzen van hetgeen we ‘thuis’ noemen bepalen. De tentoonstelling presenteert werk van elf kunstenaars. Hoewel zij allemaal in Nederland gevestigd zijn, is ieder van hen ook aan plaatsen daarbuiten verbonden, bijvoorbeeld door afkomst of denkwereld.

Mehraneh Atashi, They become my eyes on your body (2019), collage.

De kunstwerken in de tentoonstelling verzamelen verhalen van planten, dieren, objecten en symbolen die zich binnen verschillende culturen en tijden verplaatsen of verplaatst zijn.

Curator Jo-Lene Ong verwijst naar kennis en talen uit de regio waar ze vandaan komt door de expositie aan het Maleise woord ‘tanah-air’ te verbinden. Deze term is te vergelijken met het idee van ‘thuisland’, maar refereert ook aan de noties van land (tanah) en water (air), die een gevoel van thuis suggereren dat zowel solide als vloeiend kan zijn.

Water brengt verschillende werelden in deze tentoonstelling samen en dient als een metafoor om onszelf minder als geïsoleerde entiteiten te ervaren, en meer als fluïde lichamen die ruimte en tijd doorkruisen.

Marieke Zwart, Taman Mini (Indonesia 1979), (2018), dia.framer framed

De tentoonstelling ontleent haar titel aan het veelgeprezen boek Elswhere, Within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event (2012) dat geschreven is door gerenommeerd filmmaker, feminist en postkoloniaal denker Trinh T. Minh-ha. Aan de hand van reisverhalen die nationale grenzen overschrijden, bespreekt Minh-ha zowel blijvende als urgentere vragen als: wie is hier welkom? En, wat het betekent om je buitengesloten te voelen in een land dat je ‘thuis’ noemt.


Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.


 

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here