Home Exposities in Oost Framer Framed | nu te zien |

Framer Framed | nu te zien |

0
From what will we reassemble ourselves brengt zes hedendaagse kunstenaars, een team van onderzoekers en een architect bij elkaar om na te denken over een belangrijke vraag van de Kroatisch-Bosnische auteur Jozefina Dautbegovic: uit welke fragmenten –  beelden, verhalen, archieven, historische overblijfselen – stel je een leven samen in het kielzog van genocide?

Expositie
From what will we reassemble ourselves

Te zien van 6 september tot en met 3 januari

De tentoonstelling positioneert de genocide die 25 jaar geleden plaatsvond in en rond Srebrenica, in Bosnië en Herzegovina als een historisch moment dat alle aanwezige kunstwerken met elkaar verbindt. Elke invalshoek die de tentoonstelling biedt, fungeert als een onderdeel waarmee de herinnering aan geweld en verlies opnieuw kan worden samengesteld – en verbeeld -, als erkenning van het feit dat er ondanks dat geweld nog steeds levens worden geleefd.

From what will we reassemble ourselves nodigt de kijker uit om zich te herkennen in de omstander bij genocidaal geweld en om deze nauwkeurig te observeren. De omstander, die vaak wordt weggelaten uit het historische kader, of die ongemerkt blijft, maar over wiens getuigen nog steeds wordt bemiddeld in de vorm van representatie.

Deelnemende kunstenaars Lana Cmajcanin, Anna Dasovic, Ana Hoffner ex-Prvulovic, Arna Mackic, Marko Peljhan, Selma Selman, Hito Steyerl, Facing Srebrenica Project


Framer Framed →
Oranje-Vrijstaatkade 71

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.