Tot 22 januari | De solotentoonstelling To those who have no time to play van Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya).

Expositie
While Awaiting an Unknown Future

Te zien van 3 november tot 22 januari

‘While Awaiting an Unknown Future’ presenteert het werk van twee kunstenaars — Karen G. en Ribal El Khatib — dat zij maakten tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC). Framer Framed werkte samen met de kunstenaars, Milena Mulders en Hanneke Verbeek aan deze presentatie die te zien is naast de tentoonstelling van Gluklya: ‘To those who have no time to play’.

Hoe kunnen we reflecteren op en stil staan bij plekken waar we een bepaalde periode moeten verblijven, zonder te weten wanneer de periode eindigt? Plekken waar herinneringen werden gecreëerd die bepalend zijn voor onze identiteitsvorming en tegelijkertijd een gevoel van ‘thuis’ geven? Hoe herinneren we deze plekken die soms niet meer bestaan? Wat betekent het voor de betrokkenen als deze plekken abrupt verdwijnen, zonder fysiek archief?

Duizenden Nederlanders hebben herinneringen aan een tijd die ze doorbrachten in AZC’s door het hele land, maar een fysiek archief van dit deel van het Nederlandse erfgoed is er niet. Hoe kunnen mensen met een vluchtelingenachtergrond hun eerste verblijfplaats in Nederland herinneren als er geen sporen meer zijn van deze plek?

Foto Maarten Nauw | Framer Framed


Framer Framed →
Oranje-Vrijstaatkade 71

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.